Investiraj u Prijedor

Switch to desktop Register Login

  • Autor Bojan Jojić

R E S U R S I

Jedan od najznačajnijih prirodni resursa u opštini Prijedor su mineralni izvori. Nalazišta željezne rude predstavljaju najznačajiniji potencijal u Republici Srpskoj, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Ljubijska metalogenetska oblast zahvata prostor od oko 1200 km2, sjeverozapadnog dijela Republike Srpske sa brojnim ležištima metaličnih, nemetaličnih i energetskih mineralnih sirovina. Posebno se ističu ležišta željezne rude kao metalurške sirovine i dijelom kao mineralni pigmenti, zatim ležišta i pojave: barita, fluorita, gipsa, krečnjaka, dolomita, glina (kaolinskih, bentonitskih, keramickih i opekarskih), kvarcnog pijeska, uglja i dr.

Veliki potencijal kada su u pitanju prirodni resursi predstavljaju šume. Šumsko zemljište na području opštine Prijedor zauzima površinu od 29.380,20 ha, od čega je u privatnom
sektoru 12.362,80 ha, dok je u društvenom sektoru 17.017,40 ha šumskog zemljišta.

Vodeni potencijal jedan od najzastupljenijih, a trenutno se nedovoljno eksploatiše. Interesantan je podatak da na području hidrografskog čvora planine Kozare postoje 4 izvora po kvadratnom kilometru, dok je specifičnost hidrografskog čvora Mrakovice 7 izvora čiste i pitke vode po kvadratnom kilometru. 

Ukupna površina opštine koju pokrivaju vodotoci i stajaće vode iznosi 2.152.3 ha ili 2,47% od ukupne površine opštine u koju ulazi i površina ribnjaka Sničani i vještackih jezera. Osnovno hidrografsko obilježje opštine Prijedor daje vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama.

Opština Prijedor raspolaže sa 83.406,60 ha zemljišnih površina, od čega je 44.740,20 ha obradivih površina (u privatnom i društvenom sektoru).
Oranice i bašte kao najplodnija zemljišta obuhvataju površinu od 37.333,40 ha, dok livade, voćnjaci i vinogradi obuhvataju površinu od 7.149,40 ha (voćnjaci 2.404,20 ha; livade 4.740,20 ha; vinogradi 5 ha). Površina pašnjaka je 4.263,00 ha, ribnjaka 1.300,00 ha, dok 3.974,60 ha od ukupnih zemljišnih površina spada u neplodno zemljište. Na području opštine poljoprivrednom proizvodnjom se bavi oko 13.000 domaćinstava, što predstavlja oko 50% ukupnog stanovništva. Područje prijedorske opštine je klimatski, reljefno i nadmorski povoljno za voćarsku proizvodnju. Karakteristika stočarstva na području opštine Prijedor je da se sve proizvodnje obavljaju u individualnom sektoru.

Pored navedenih prirodnih resursa, veliki značaj ima i planina Kozara sa svojim Nacionalnim parkom. Ovaj resurs obiluje brojnim prirodnim bogatstvima, raznolikom i raznovrsnom florom i faunom, te je zbog svog položaja i specifičnog prirodnog ambijenta, veoma pogodan za razvoj raznih vidova turizma.

Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD, 2012

Top Desktop version