Invest in Prijedor

PREDSTAVLJANJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ZA POSLOVNE I RADNE ZONE NA TERITORIJI GRADA PRIJEDORA

Why Prijedor

OFFER AND DEMAND: INFO CENTRE FOR INVESTORS

PRIJEDOR RANKED

AMONG TOP 10 EUROPEAN CITIES AND REGIONS OF THE FUTURE

Ova web stranica  je izrađena u okviru projekta MOS-LER čiju je realizaciju finansirala Evropska unija kroz EU ProLocal. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

EU ProLocal je zajednički program Evropske unije i Vlade Njemačke kojeg implementira GIZ u periodu 2016-2018. godine.